Tarih : 24.11.2011 19:24:23     |    Okunma : 9867

24/11/2011 Tarihinde Türkiye Cimnastik Federasyonunun 2009 yılından beri yaptığı tüm pilates eğitimlerinin ve ve Türkiye Cimnastik Federasyonunca verilen tüm pilates eğitmenlik sertifikaların iptali istemiyle T.C. Danıştay Başkanşlığı’na Uluslararası Pilates Federasyonu tarafından 2. Bir dava daha açılmıştır. Davanın ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.

26/08/2011 Tarihinde Uluslararası Pilates Federasyonu olarak Türkiye Cimnastik Federasyonuna halen DANIŞTAY BAŞKANLIGI`NDA devam eden ve konusu:

``Türkiye Cimnastik Federasyonu`nun bağlı bulundugu Uluslararası Cimnastik Federasyonunda(FIG) pilates branşı yada pilatesle alakalı bir ibare yokken 3289 sayılı kanuna aykırı olarak pilates metodunu aerobik cimnastik dalının alt branşıymış gibi göstererek pilatesle alakalı faaliyet göstermesinin yasalara ve Uluslararası teammüllere aykırı olması sebebiyle Türkiye Cimnastik Federasyonu`nun Pilates metodu ile ilgili tüm faaliyetlerinin durdurulması istemidir.``


2.Dava konusu ise:

Türkiye CimnastiK Federasyonunca 2009 yılında çıkartılan PİLATES EĞİTMENLİK TALİMATININ `` Bu talimat, 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun Ek 9. maddesi 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve statüsü ile 08.02.2007 tarihli ve 26428 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.” denilmektedir.

Oysaki Türkiye Cimnastik Federasyonu Pilates Eğitmenliği Talimatnamesi 06.07.2009 tarihinde de yayınlanmış olup, dayanak olarak Madde 3 de 8/2/2007 tarihli ve 26428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cimnastik Federsasyonu Ana Statüsü gösterilmişse de, Türkiye Cimnastik Federasyonu ana statüsünde pilatese ilişkin hükümler 24.04.2011 de Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu halde, daha pilates ana statülerinde bile yer almazken dayanaksız olarak yayımlamış oldukları talimatname ve bu talimatname uyarınca vermiş oldukları eğitim usul ve yasaya aykırı olup, bu talimatnameyi onaylayan ve halen sitesinde yayınlayan davalı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, Türkiye Cimnastik Federasyonu’na pilatese ilişkin verilen tüm yetkiler usul ve yasaya, uluslar arası yasalara tamamen aykırı ve dayanaksızdır, bu sebeble iptali gerekmektedir.

Yukarıda arz ve izah olunan hususlar ve res’en yapılacak inceleme sonucu elde edilecek veriler ışığında ;

06.07.2009 TARİHLİ 08 KARAR NO’LU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU PİLATES EĞİTMENLİĞİ TALİMATI’NIN USUL VE YASAYA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE, ÖNCELİKLE BU TALİMATIN İPTALİ, BU TALİMATA DAYANILARAK TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONUNCA VERİLEN PİLATES EĞİTMENLİK SERTİFİKALARIN İPTALİ İLE EĞİTİM SEMİNERLERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİYLE

24/11/2011 tarihinde Federasyonumuzca Türkiye Cimnastik Federasyonuna 26/08/2011 tairihinde açtıgımız şuan Danıştay`da devam eden davamızın ardından ikinci bir dava daha açılmıştır.

KAMUOYUNA DUYURULUR

ULUSLARARASI PİLATES FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

PİLATES TÜRKİYE`DE HAKETTİĞİ YERDEMİDİR?

HAYIR ( % 77)
EVET ( % 17)
HİÇBİR FİKRİM YOK ( % 7)

Toplam Oy: 8808

E-Posta Listesi